La ciutat fragmentada: grups socials, qualitat de vida i participació ciutadana

VI-Setmana-Estudis-Urbans

VI Setmana d’Estudis Urbans

La ciutat fragmentada: grups socials, qualitat de vida i participació ciutadana, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1998, 257 p.
ISBN 8489727-79-1


Índex
Introducció, Joan Ganau i Joan Vilagrasa, 7

Conferència inaugural
Economia i Estat del Benestar, Vicente Navarro, 13

La ciutat grupuscular
La perspectiva del gènere en l’estudi de la ciutat, Josepa Bru, 43
La movilidad residencial de las personas de edad, Antonio Abellán García i Fermina Rojo Pérez, 55
Segregació social i pobresa urbana, Joan Vilagrasa Ibarz, 75
Estigmatització, marginació social i delinqüència: entre el centre i els marges de les societats urbanes, Oriol Romaní, 93
La construcció simbòlica de la marginalitat urbana: la invenció del “Casc antic” de Lleida, Silvia Puertas i Carles Feixa, 113

Percepció, planejament i participació ciutadana
La ciutat subjectiva: promoció urbana i formació d’imatges culturals de la ciutat, Joan Ganau Casas, 137
Desarrollo urbano y cambio sociocultural en las ciudades medias del centro de México, Carmen Icazuriaga, 165
Criteris de projecte de l’espai urbà en la metròpoli contemporània, Rosa Barba Casanovas, 177
La relación entre la percepción ambiental y el planeamiento territorial:Una aplicación al área periurbana del municipio de Vigo, Josep Vicent Boira Maiques i Xose Manuel Souto González, 191

Ciutat i qualitat de vida
Salut: la importància de l’entorn urbà, Jaume Costa, 211
L’experiència de la xarxa espanyola de ciutats saludables, Rafael Manzanera, Salvador Moncada i Lucía Artazcoz, 215
Pla d’accessibilitat de la ciutat de Lleida, Francesc Aragall, 225
La ecología psicosocial de la ciudad, Luis Rojas Marcos, 231
L’experiència del Mapa de Gulliver del barri de Pardinyes, 243
Nota dels editors, 245
Explicació del Mapa de Gulliver, Junzo Okada, 249