Càtedra UNESCO

La Càtedra es el resultat d’un camí precedent de treball d’estudi i/o propostes a favor de les ciutats intermèdies. Avui suposa una xarxa de treball que arriba a 114 ciutats de tot el mon. Des d’una ciutat mitjana i amb el suport de les dues institucions locals (La Paeria o Juntament de Lleida i la UdL o Universitat de Lleida) l’any 1996 s’iniciaren els treballs. Atès que fou l’any de la Cimera de la Nacions Unides sobre l’Hàbitat realitzada a la ciutat turca d’Estambul, juliol, 1996. I que també a més a més es va realitzar a Barcelona el Congrés de la UIA o Unió Internacional dels Arquitectes.

El fet de proposar uns estudis de base que donessin un millor anàlisis, de la real situació de les ciutats de talla mitjana, però de rol intermediari, en el món ens porta afer la proposta del que la UIA anomena Programa de Treball. Era coherent que des de una ciutat d’escala i rol similar el tema d’abast universal es poses sobre la Taula. La proposta es va aprovar en l’Assemblea de la UIA a Barcelona, el mes de juliol del 1996. Es procedí a construir una xarxa de col·laboradors formada per Arquitectes i també altres professionals de la ciutat. Que treballant solidàriament i gratuïta estudies les ciutats mitjanes o millor dit intermèdies en les que ells estiguessin implicats. Des de l’administració i/o de la acadèmia o solament a nivell individual. En una primera etapa s’arribà a un grup de 69 ciutats. I a fer un Seminari de treball, d’àmbit internacional, celebrat a Lleida. Que dona peu a una “Declaració de Lleida” que conté les línies bàsiques de UIA-CIMES

L’estructura de treball, a més a més de les persones i professionals de les ciutats de les 114 ciutats abans esmentades, està composada per un grup de 8 universitats i 3 entitats professionals, coordinades des de la Universitat de Lleida següents:

01.- Universidad Pública de San José – Costa Rica

02.- Universidad Centro Americana de San Salvador

03.- Universidad Nacional del Nordeste – Argentina

04.- Universidad de los Estudios de Ferrara – Itàlia

05.- Universidad de los Andes – Mérida – Venezuela

06.- Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona

07.- Escuela Politécnica Federal de Lausanne – Suiza

08.- Universitat Politècnica de El Mansura – Egipto

09.- Universitat de Lleida – Coordinació del grup

10.- Unió Internacional dels Arquitectes- Secretaria General

11.- Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Demarcació de Lleida.

12.- Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida.