Documents

IX Setmana d’Estudis Urbans

A continuació s’adjunten en format Pdf algunes de les presentacions realitzades durant la IX Setmana d’Estudis Urbans.

Avís important: Totes les presentacions tenen autoria. Si se’n vol fer ús, cal citar la font, l’event i els autors.

Dimarts, 17 d’octubre de 2006
L’habitatge i l’habitatge social. Context històric i context actual

Julio Rodríguez (Economista, Banco de España) La financiació a la vivenda en un context de tipus d’interès creixents

Raul Robert (Sostre Cívic. Un nou model d’accés a l’habitatge).

Dimecres, 18 d’octubre de 2006
Noves necessitats d’allotjament i noves demandes

Jordi Bayona (Geògraf, Centre d’Estudis Demogràfics) Immigració, estructures de la llar i habitatges

Jordi Bosch (Arquitecte, Generalitat de Catalunya) Envelliment i habitatge: les necessitats residencials de la gent gran a Catalunya

Anna Alabart (Sociòloga, Universitat de Barcelona) Els joves i l’habitatge: demandes, okupació i habitatge alternatiu

Juan Rubio (Sociedad municipal de rehabilitación urbana y promoción de la edificación, Zaragoza). Estudis i propostes de rehabilitació de 21 conjunts urbans d’interés a Saragossa

Carme Trilla (Secretària d’Habitatge, Generalitat de Catalunya). Presentació de l’Avantprojecte de la Llei del Dret a L’Habitatge a Catalunya

Dijous 19 d’octubre de 2006
Tipologies, nous productes i noves propostes

Amador Ferrer (Arquitecte, Coordinador urbanisme. Mancomunitat Municipis de l’À.M. Barcelona) Habitatge i habitatge social a l’àrea metropolitana de Barcelona: una visió retrospectiva

Santiago Cirugeda (Arquitecte, Sevilla) Solucions alternatives als problemes d’habitatge

Rafael Cáceres (Arquitecte, Barcelona) El confort a la vivenda pública

Divendres 20 d’octubre de 2006
Habitatge i sostenibilitat

Petra Jebens (Arquitecta especialista en bioconstrucció) Contribuir al futur: arquitectura sostenible = bioclimatisme+bioconstrucció

Felip Pich-Aguilera (Arquitecte, Barcelona) Habitatge i sostenibilitat

Avís important: Totes les presentacions tenen autoria. Si se’n vol fer ús, cal citar la font, l’event i autors.