Objectius generals

Objectius generals

La Càtedra UNESCO és el nucli central del treball solidari en xarxa, per compartir estudis i experiències entre professionals de la ciutat, ens locals, i les Universitats.

La Càtedra UNESCO desenvolupa una xarxa solidària de professionals de la ciutat, de més de 100 ciutats intermèdies del món (CIMES), amb Universitats de diversos continents, per a un desenvolupament integral, més humà, harmònic, equilibrat i sostenible de la urbanització mundial ja que aquestes ciutats contenen la major proporció de població urbana del planeta. A més en el seu rol d’intermediació es basa una urbanització més oberta a les relacions urbanes rurals.

Perquè l’emigració rural a les ciutats sigui més harmònica i més favorable al desenvolupament territorial i local de les regions mundials. Aquesta relació entre universitats, ens locals, i professionals de la ciutat permetrà una investigació aplicada, i la formació de ciència en base a les experiències, de ciutats, territoris i professionals, que generarà unes reflexions aplicades a les polítiques urbanes mitjançant una nova cultura de la urbanització mundial.

La urbanització del món actual és evident, però les projeccions i definicions del procés que es fan normalment es basen en el rol de les grans ciutats, les megues i metròpolis del món. Però la realitat és que la majoria de la població urbana del planeta no viu en aquestes ciutats. Més del 60% de la població urbana està en ciutats de menys d’1 milió d’habitants. Aquestes ciutats, més integrades i relacionades amb els seus territoris, intermèdia entre la dimensió urbana i els processos globals i per això les anomenem ciutats intermèdies.

En l’extens i molt divers conjunt de CIMES hi ha moltes experiències o bones pràctiques, així com una àmplia gamma d’estudis locals. La qüestió és treballar en xarxa, solidària, entre els professionals de la ciutat i les Universitats, i altres ens locals de mateixes. Per potenciar l’intercanvi de les seves experiències i estudis. Perquè tots aquests ens es centrin en un model d’urbanització més humà, harmònic, equilibrat i sostenible. On el rol de les ciutats sigui centre de civilització oberta al món rural i els seus territoris i poblacions.

El treball i investigació desenvolupada pot aportar alternatives a la Declaració del Mil·lenni de l’ONU, en els aspectes derivats dels problemes d’urbanització explosiva. Alternatives des de l’escala intermèdia, i en moltes regions del món on les ciutats intermèdies estan molt presents i contribueixen a l’estructuració i articulació de vastos territoris.

Les grans metròpolis, i fins i tot les més petites, a diferència de les ciutats intermèdies, no estan presents en tots els contextos geogràfics. L’aportació de les CIMES pot ser crucial per a una nova cultura de la urbanització, en definitiva més humana.

Aquestes ciutats són i han d’aportar el seu rol de centre simbòlic, institucional i funcional als seus territoris. Mitjançant la creació de centres de serveis, amb major nivell d’equipaments i activitats de desenvolupament integral, local i territorial. Aquesta és la missió de la Càtedra UNESCO.