Publicacions


IX-Setmana-Estudis-Urbans

Vivienda y sociedad
IX Setmana d’Estudis Urbans

Índex i articles


VIII-Setmana-Estudis-Urbans

Ciudad y universidad
VIII Setmana d’Estudis Urbans

Índex i articles


VII-Setmana-Estudis-Urbans

VII Setmana d’Estudis Urbans

Ciudades intermedias. Urbanización y sostenibilidad, Lleida, Editorial Milenio, 2000, 560 p.
ISBN 848979085X

Índex


VI-Setmana-Estudis-Urbans

VI Setmana d’Estudis Urbans

La ciutat fragmentada: grups socials, qualitat de vida i participació ciutadana, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1998, 257 p.
ISBN 8489727-79-1

Índex


V-Setmana-Estudis-Urbans

V Setmana d’Estudis Urbans

Ciutat i espais lliures, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1996, 224 p.
ISBN 84-88645-53-8

Índex


III-Setmana-Estudis-Urbans

III Setmana d’Estudis Urbans

Història Urbana i intervenció en el Centre Històric, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 1989, 386 p.
ISBN 84-393-1156-7

Índex


II-Setmana-Estudis-Urbans

II Setmana d’Estudis Urbans

Les ciutats petites i mitjanes a Catalunya, evolució recent i problemàtica actual, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 1987, 656 p.
ISBN 84-393-0814-0

Índex


I-Setmana-Estudis-Urbans

I Setmana d’Estudis Urbans

Estudis urbans a Lleida, Lleida, Estudi General de Lleida-Ajuntament de Lleida, 1982, 144 p.
ISBN 84-500-8079-7

Índex