Història Urbana i intervenció en el Centre Històric

III-Setmana-Estudis-Urbans

III Setmana d’Estudis Urbans

Història Urbana i intervenció en el Centre Històric, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 1989, 386 p.
ISBN 84-393-1156-7


Índex

Pròleg, 11
Sessió inagural, 17
Del contraste a la analogia. Transformaciones en la cocepción de la intervenció arquitectónica. Ignasi de Solà-Morales, 21

Historiografia Urbana
La historiografia urbana en España, Antonio Bonet Correa, 37
La historia del planejament a la Gran Bretanya, Anthony Sutcliffe, 57
La aportación de Italia y Francia a los estudios de la ciudad, Antonio Naval Mas, 67
El planeamiento en la España del siglo XX, Fernando de Teran, 85
Publicació urbana al segle XIX: continuïtat o discontinuïtat?, Anthony Sutcliffe, 99
El planteamiento urbano como ciencia social, Ramon Grau Fernández, 111
Plànol i raonament interdisciplinari als inicis de la urbanística moderna, Manuel de Torres i Capell, 135
Morfologia urbana geogràfica, Jeremy W. R. Whitehand, 147
Sobre la geografía urbana en España, Rafael Mas Hernández, 163
Arqueologia i ciutat, Emili Junyent, Arturo Pérez i Núria Rafael, 189
La morfologia urbana i la planificació dels paisatges urbans històrics a la Gran Bretanya, P.J. Larkham i J.W.R. Whitehand, 217
La conservació a York, Anglaterra. La ciutat històrica s’enfronta amb l’invasor modern, E. Pearson, 239
Conservació històrica a Brugges: una planificació contínua en funcionament, Luc Constandt, 259
Rehabilitación integrada del casco medieval de Vitoria-Gasteiz, Luis María Sánchez, 277
Restituïr el centre històric de Lleida, Josep M. Llop i Torné, 313
Rehabilitació i renovació als centres històrics: el pla especial de Girona, Josep Fuses – Joan M. Viader, 329
Annex, 349
Dossier de la visita al centre histò de Lleida organitzada pel col·legi de arquitectes, Monserrat Giné i Macià i Angel Corbella i Garcia, 351
Relació d’ assistents a la IIIa Setmana d’Estudis Urbans a Lleida, 379