Presentació

Concebudes l’any 1982 com un fòrum de debat sobre temes urbans d’àmbit local o català, aviat van prendre una important embranzida assolint rellevància internacional i convertint-se en un dels referents més importants sobre temes urbans a l’Estat.

La Setmana d’Estudis Urbans és organitzada per les següents institucions:

  • Departament de Geografia i Sociologia, Universitat de Lleida
  • La Paeria, Ajuntament de Lleida
  • Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Lleida
  • Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida
  • Direcció General d’Habitatge, Generalitat de Catalunya

Director: Josep M. Llop Torné
Coordinadors: Carme Bellet Sanfeliu, Joan Ganau Casas
Comitè Assessor: Lluís Claverol, Pere Folguera, 
Ramiro Muñoz, David Pàmpols, Andreu Muñoz, Montse Giné
Secretaria tècnica: Daniel Paül, Aaron Gutiérrez