Temàtiques tractades

Estudis Urbans a Lleida
I Setmana d’Estudis Urbans, Lleida, del 22 al 26 de març de 1982

Temàtica: Estudi de diversos aspectes urbans i històrics de la ciutat de Lleida. L’anàlisi de la obra d’en Josep Lladonosa, historiador de la ciutat; l’anàlisi de la premsa escrita entorn de la problemàtica urbanística; el model urbanístic de la ciutat; el centre històric i la imatge de la ciutat, foren les temàtiques tractades.
Publicació: Estudis urbans a Lleida, Lleida, Estudi General de Lleida-Ajuntament de Lleida, 1982.

Ciutats petites i mitjanes a Catalunya
II Setmana d’Estudis Urbans, Lleida, del 2 al 5 de maig de 1984

Temàtica: Evolució i problemàtica de les ciutats petites i mitjanes catalanes en les darreres dècades amb un tractament interdisciplinar. Les ponències s’agruparen en quatre temàtiques: El creixement econòmic i el creixement demogràfic com a factors estructuradors del creixement urbà; la planificació urbana a les ciutats petites i mitjanes; la propietat del sòl i la promoció immobiliària, i els enfocaments i fonts d’estudi del creixement urbà.
Publicació: Les ciutats petites i mitjanes a Catalunya, evolució recent i problemàtica actual, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 1987.

Història Urbana i intervenció al centre històric
III Setmana d’Estudis Urbans, Lleida, del 6 al 10 d’octubre de 1986

Temàtica: Anàlisi i debat sobre els centres històrics des d’una doble perspectiva: d’una banda, la reflexió sobre la gènesi de la ciutat i la forma urbana i, d’una altra banda, l’anàlisi de casos concrets (anglesos, belgues i espanyols) fent esment de les diferents problemàtiques, propostes i alternatives.
Publicació: Història Urbana i intervenció en el Centre Històric, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 1989.

Ciutat i comerç
IV Setmana d’Estudis Urbans, Lleida, 1989

Temàtica: Estudi de les estructures comercials urbanes, urbanisme comercial i anàlisi de diversos projectes concrets, tant en centres urbans consolidats com en àrees perifèriques noves.

Ciutat i espais lliures
V Setmana d’Estudis Urbans, Lleida, 26-30 d’octubre de 1992

Temàtica: Aprofundir en l’anàlisi dels espais lliures d’ús públic, des de diverses perspectives, en el disseny i els usos, i aportant elements per a la valoració d’aquests espais dins la trama urbana.
Publicació: Ciutat i espais lliures, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1996.

La ciutat fragmentada: grups socials, qualitat de vida i participació
VI Setmana d’Estudis Urbans, Lleida, 16-20 d’octubre de 1995

Anàlisi de la ciutat com a una realitat social complexa, polièdrica, integrada per grups socials amb interessos diferents que tenen un accés desigual a les decisions i polítiques urbanes. La diversitat social creixent i la problemàtica que se’n deriva, la participació ciutadana en els processos de planejament i la qualitat de vida a les ciutats, foren les temàtiques bàsiques tractades.
Publicació: La ciutat fragmentada: grups socials, qualitat de vida i participació ciutadana, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1998.

Ciutats intermèdies i urbanització mundial
VII Setmana d’Estudis Urbans, Lleida, 30 de març-3 d’abril de 1998

Temàtica: Les ciutats intermèdies davant l’accelerat procés d’urbanització en el món. Anàlisi comparativa del rol d’aquestes ciutats en diferents contexts, marcs socioeconòmics i culturals. La seva capacitat per equilibrar el territori, el seu pes en la xarxa urbana, etc. Polítiques urbanes de sostenibilitat en les ciutats mitjanes.
Publicació: Ciutats intermèdies i urbanització mundial, Lleida, Editorial Milenio, 2000.

Ciutats universitàries i campus urbans
VIII Setmana d’Estudis Urbans, Lleida del 10 al 14 d’abril de 2000

Temàtica: Analitzar el paper de les universitats com a elements de dinamització urbana i com articuladores de projectes de ciutat, tant des de la perspectiva social i econòmica com des del urbanisme i l’encaix físic dels campus universitaris en l’entorn urbà. Els temes tractats van girar sobre les relacions entre la vida urbana i universitària, l’impacte econòmic de les universitats en les ciutats i regions, diferents propostes urbanístiques de campus i el paper que juguen les universitats en relació amb alguns projectes de ciutat.
Publicació: Ciudad y universidad. Ciudades universitarias y campus urbanos, Lleida, Editorial Milenio, 2006.

Habitatge i societat: noves demandes, nous instruments
IX Setmana d’estudis urbans, Lleida del 16 al 20 d’cotubre de 2006

La IX edició de la Setmana d’Estudis Urbans vol abordar el complex tema de l’habitatge des d’una perspectiva múltiple. Per una banda, pretén analitzar les noves necessitats d’habitatge que genera una societat canviant com és la nostra, i les perennes dificultats per accedir-hi. Per altra banda, s’introdueix en les polítiques públiques i la construcció de la vivenda social, i explora noves formes d’encarar la construcció d’habitatges dignes, assequibles i sostenibles. Tot plegat, com és tradició en aquestes jornades, mirant de combinar el plantejament dels problemes amb la recerca de solucions.
Publicació: Vivienda y sociedad. Nuevas demandas, nuevos instrumentos, Lleida, Editorial Milenio, 2008.