Estudis urbans a Lleida

I-Setmana-Estudis-Urbans

I Setmana d’Estudis Urbans

Estudis urbans a Lleida, Lleida, Estudi General de Lleida-Ajuntament de Lleida, 1982, 144 p.
ISBN 84-500-8079-7


Índex

Presentació, 7
Josep Lladonosa i Pujol, Historiador de la configuració urbana, per Frederic Vilà i Tornos, 9
Polèmiques i posicions a l’ entorn dels problemes urbans de Lleida (1940-1970),per Joan Vilagrasa i Ibars, 19
Els dèficits d’infraestructura i de serveis de Lleida; un nou model urbanìstic per a la ciutat, per Josep M. Llop, 65
Bases per a la recuperaciò del centre históric de Lleida, per R. Amadò J. Busquets, Ll. Doménech, C. Kinder, R. M. Puig i T. Pou, 85
La imatge de la ciutat de Lleida, pel Grup d’ Estudis Urbans, 93