Pla d’activitats 2010

Pla d’activitats 2010

00 – 08-10 Febrer 2010 / Participació al Congrés sobre Tecnologies Urbanes a Lausanne – Suïssa.

Organitzat per la Càtedra UNESCO de Tecnologies Urbanes i Desenvolupament – École Polytechnique Fédérale de Lausanne membre de l’equip de la nostra Càtedra UNESCO UdL-CIMES.

01 – 08/01/2010 / Reunió Taller amb les Escoles Amigues de la UNESCO a Lleida – Diàleg per la Pau <

Inici del procés de treball coordinat entre les 3 Escoles i un IES per celebrar el decenni de la Cultura de la Pau de la UNESCO amb al Càtedra UNESCO UdL. Es tracta de fer una mirada de la ciutat de Lleida, com a proba pilot, de com els nenes i nenes veuen els espais de la ciutat com espais de la cultura de la pau, i una vegada realitzats els treballs, que ja es fan coordinats escola per escola, es posaran en comú, i es farà feina ja també en marxa de visualització.

La càtedra ajuda amb criteri i disseny de tot els materials. Els resultats seran presentats a l’Assemblea Anual de les Escoles Amigues de la UNESCO de tota Espanya, que es celebrarà a Lleida els dies 30 de juny al 2 de juliol del 2010 (Universitat de Lleida i la Canonja de la Seu Vella de Lleida). Aquesta activitat suposa una sèrie de reunions i de treballs complementàries de les Escoles a nivell conceptual i de suporta amb eines de disseny i de difusió. Així com de col·laboració directa en l’organització de l’Assemblea Anual de les Escoles Amigues de la UNESCO a Lleida. Aquestes feines de suport es fan des de la Càtedra <

Col·laboració amb les 3 Escoles Amigues i un IES de Lleida

02 – 22-26 Març 2010 / Panel 5è Fòrum Urbà Mundial ONU–HABITAT- Rio Janiero (Brasil).

Cimera de l’organització de Nacions Unides sobre els temes de l’hàbitat o els assentaments humans. Es una de les reunions bianuals de seguiment dels OMD (Objectius del Mil·lenni). La Càtedra UNESCO organitza juntament amb el Programa UIA-CIMES, i dues Càtedres UNESCO més (la de Sostenibilitat de la UPC i la Habitabilitat Bàsica de la UPM), així com amb una xarxa de recerca de les Universitats del Brasil RECIME amb la que ja hem publicat un llibre, aquest any passat, titulat en portuguès “As cidades medias ou intermédiárias en num mundo globalizado”.

Col·laboració amb Nacions Unides HABITAT i la Universitat Federal de Río de Janiero.

03 – 29-30 Abril 2010 / Congres Internacional “Espacio Público” Barranquilla (Colòmbia).

Congres internacional, organitzat pel Ministeri de Urbanisme de l’Estat Colombià, on farem la presentació- d’una de les línies de treball de la Càtedra UNESCO sobre espai públic. Coordinada amb la Universitat de los Andes o ULA ( Mérida – Veneçolà ) que és la especialista en el camp esmentat.

Col·laboració amb l’Estat Colombià ( Ministeri d’Urbanisme ).

04 – 02-05 Maig 2010 / Seminari Internacional “Desarrollo ciudades intermedias” Ibagué (Colòmbia).

Seminari organitzat per la Universitat de Ibagué, en l’estat del Tolima – Colòmbia, vinculat a les relacions d’agermanament de la ciutat de Lleida amb la ciutat colombiana de Lérida. Més específicament amb els professors de la Universitat de Ibagué que volen treballar el tema de la mobilitat educativa i de temes de recerca en els camps del títol que a dia d’avui es provisional.

Col·laboració amb la Universitat d’Ibagué, Tolima (Colòmbia)

05 – Setembre 2010 / Xª Setmana Estudis Urbans “Creativitats i Ciutats” Universitat de Lleida.

Es tracta de la realització de la X Setmana d’Estudis Urbans, que porta una llarga tradició universitària de recerca aplicada a temes de l’actualitat pública. Aquesta serà sobre la “Creativitats i Ciutats” es una de les activitats de la Universitat de Lleida que està coordinada amb la Càtedra UNESCO UdL. Atès que en la mateixa es concentren els Estudis Urbans i Territorials. L’objectiu es aportar als estudis de les ciutats de rol intermediari aquesta dimensió, articulada amb una Tesi Doctoral del Daniel Päul, Professor Adscrit, i un dels projectes de recerca en que està integrat el Director Adjunt Joan Ganau.

Col·laboració amb les entitats dels Col·legis Professionals de Lleida

06 – Juny–Setembre / 2º Seminari Internacional de Càtedra UNESCO UdL Hipòtesis transversals.

Es tracta de reunir de nou (després del 1er Seminari celebrat a la Universitat de Lleida el passat mes de desembre del 2008) al grup de les Universitats i a les institucions vinculades a la Càtedra (Veure el punt B de la Memòria) per posar en comú els treballs i resultats de la primera etapa de la mateixa. Es una reunió coordinada des de la UdL però ampliada a cadascuna de les universitats vinculades. Es coordinarà i es combinarà amb alguna de les altres activitats que es descriuen en els punts anteriors i posteriors d’aquest Pla d’Activitats 2010. Existeix un programa de treball intern i es un dels instruments per la transferència.

Col·laboració amb les 8 Universitats Integrades a la Càtedra i els altres membres.

07 – Juliol 2010 / Edició del Llibre Transversal “Ciutats Intermèdies – Mirades i Metes”.

Es tracta de procedir a l’edició, traducció i difusió del llibre de resultats de la primera etapa de la Càtedra. I que suposa la presentació dels resultats comuns, i l’adopció d’unes línies de recerca i unes hipòtesis per la segona etapa. Prevista pel 2010-2012. Existeix una feina de redacció, traducció, edició i altres feines per a la seva difusió. Una hipòtesis es la seva traducció als idiomes castellà, fiancés, anglès i àrab. Aquest darrere en col·laboració amb la ONUH o Organització Nacional sobre Harmonia Urbana d’Egipte. I també la coordinació dels actes de presentació del llibre a WOCEMES (punt següent) i a El Caire i tal vegada a la Universitat de El Mansoura, integrada en les activitats de la Càtedra. Previsió: finals del 2010.

Col·laboració amb les 8 Universitats Integrades a la Càtedra i els altres membres.

08 – 21-22 Maig 2010 /Taller + Seminari “Plans Base” Màster DUT- UPC / Barcelona + Lleida.

Es tracta de produir un document de propostes operatives per la realització d’un urbanisme sostenible en ciutats intermèdies. Bàsicament per donar resposta al problema de la manca de planificació, en les escales combinades de l’ordenació física i la gestió, ambiental i estratègica, de ciutats de perfil mitjà i de rol intermediari del mon. Son majoritàries però tenen molts menys recursos que la resta de les ciutats de major escala. Per aquest motiu i per donar eines de reforçament del nivell local de govern el anomenat “Pla Base” ha de servir per fer més àgil que la urbanització generi desenvolupament en el mon.

Es preveu fer dues activitats. Un “Taller” dels alumnes del Màster de la UPC sobre “Gestió i Transformació de les ciutats en desenvolupament”. Aquest taller es faria els dies 17 a 20 de maig del 2010 a la ETSAV – UPC a Barcelona. Una vegada acabat el Taller i coordinadament amb altres entitats e institucions públiques i privades del camp de l’ urbanisme (per exemple ISOCARP o A.I.U. es a dir l’Associació Internacional dels Urbanistes i/o la SCOT o la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, vinculada al IEC o Institut d’Estudis Catalans) es faria el Seminari. Es faria a la UdL seu de la Càtedra el dies 21 i 22 de maig del 2010. Pensat per debatre i reflexionar sobre els resultats del Taller i la seva aplicabilitat a ciutats dels espais Mediterranis i de l’Amèrica Llatina. En aquesta activitat col·laboren professors del Màster, de les institucions implicades i de les ciutats integrades al Taller. Els resultats tenen dos destins. Un, per nodrir les hipòtesis de la 2ª etapa. Dos, per fer una ponència al Congres Mundial de la AIU o ISOCARP, atès que es fa a la mateixa seu de UN-HABITAT a Nairobi, Kenya, Setembre del 2010.

Col·laboració amb entitats dels Urbanistes Internacionals.

09 – Juny 2010 / Taller + Seminari “Turisme i ciutats intermèdies” CETT – UB / Barcelona.

Es tracta de debatre i reflexionar sobre els resultats del treball dels alumnes del CETT – UB, guiats pels Professors Isabel Crespo i Ramon Ascarons, sobre la dimensió “turística sostenible” d’aquest tipus de ciutats intermèdies. Atès que en els diversos nivells de formació del CETT, alumnes de grau i de final de carrera, estan treballant ja en un taller d’estudi de la informació, les condicions i dels models possibles per gestionar una alternativa de turisme sostenible en ciutats d’aquesta escala i perfil. Una vegada realitats els estudis i les propostes ( a nivell de PFC ) farem un Seminari amb altres professors i/o professionals dels camps del turisme i del desenvolupament per perfeccionar la guia i els resultats del Taller.

Aquesta activitat es complementària i conjuga amb els treballs transversals que realitza el Programa de Treball de la UIA sobre Turisme, i que varen donar lloc ja a fer a finals del 2009 un “panel” en la Cimera Africana de Ciutats sobre “Turisme i Ciutats Intermèdies”. En definitiva tenim tres productes derivats dels treballs coordinats amb altres. Un, una nova mirada a les ciutats intermèdies per incorporar una dimensió social i econòmica bàsica, el turisme, en l’esquema urbanització i desenvolupament. Dos, un espai clar i amb moltes derivades per la línea de formació del CETT de la UB. I tercer, una articulació internacional de dos del Programes de treball de la UIA o Unió Internacional dels Arquitectes en temes transversals com son les ciutats i el turisme sostenible. El Seminari es podrà fer a Granollers. Data probable 15/06/10.

Col·laboració amb el CETT de la Universitat de Barcelona.

10 – Juliol 2010 / Presentació Llibre Congres WOCMES-Euro Mediterrània; UAB; Barcelona.

En el Congres WOCMES o “World Congress for Middle Eastern Studies and Nord Africa” que tindrà lloc a Barcelona els dies 19 a 24 de juliol del 2010. Considerem que la difusió del llibre traduït a l’àrab atès que tenim una Universitat Egípcia al equip. Però també per la seva difusió en un dels espais més urbanitzats del mon. Es pensa en un Acte acadèmic amb la participació de persones de les dues Universitats i les ciutats lligades per la Càtedra, les de El Mansoura i Lleida. Emmarcada en la programació del Congres.

Sota la presidència de Mr. Samir Gharib, Director de la NOHU (National Organisation for Urban Harmony). Que donarà lloc a una acte invers de presentació del Llibre a El Caire. Coordinat amb l’ambaixada d’Espanya al Caire. Aquesta activitat suposa també una campanya menuda però directa de difusió del llibre en els països de Cultura Musulmana, en especial Magrebí i de l’ Orient Mitjà.

Col·laboració amb la National Organisation for Urban Harmony i l’ambaixada d’Espanya a Egipte.

11 – 30 juny – 2 juliol / Assemblea de les Escoles Amigues de la UNESCO a Lleida.

Els resultats sobre la Cultura de la Pau a través de la mirada de la ciutat intermèdia de Lleida. Previstos n l’activitat 01, que ja s’estan realitzant en el primer semestre del l’any 2010, seran presentats a l’Assemblea Anual de les Escoles Amigues de la UNESCO de tota Espanya, que es celebrarà a Lleida els dies 30 de juny al 2 de juliol del 2010 (Universitat de Lleida i la Canonja de la Seu Vella de Lleida).

Aquesta activitat suposa una sèrie de reunions i de treballs complementàries de les Escoles a nivell conceptual i de suporta amb eines de disseny i de difusió.

Així com de col·laboració directa en l’organització de l’Assemblea Anual de les Escoles Amigues de la UNESCO a Lleida. Aquestes feines de suport es fan des de la Càtedra <

Col·laboració amb les 3 Escoles Amigues i un IES de Lleida

12 – Data 28 Juliol / Reunió de Directors Programes de Treball de la Unió Internacional Arquitectes.

Per la preparació del Congres Mundial de la UIA o Unió Internacional dels Arquitectes que tindrà lloc a Tokio el mes de Setembre del 2001. on presentarem els resultats dels Tallers 5.1 i 5.2 abans exposats, per la seva dimensió professional i per las alternatives operatives que els dos aportaran. En la línea dels OMD o Objectius del Mil·lenni de Nacions Unides de millora de les ciutats intermèdies, que no sols constitueixen la base de l’actual població urbana (el 62% de la població urbana viu en les ciutats de menys d’un milió d’habitants) si no que a més a més son la base del desenvolupament territorial de les poblacions rurals que depenen i/o alimenten a les mateixes.

La reunió es la reunió triennal de coordinació amb la resta de Directors/es de programes de treball. Aquest any 2010 es celebrarà el dia 28/07/10 a Tokio. Aprofitem la fita per divulgar els CD’s complementaris del llibre transversal ( editat d’acord i en funció dels punts 5, 5.1 i 5.2, i de l’Acte de presentació 06, que s’haurà produït uns dies abans). També servirà per programar tan la presentació de resultats del Llibre com sobre tot dels dos Tallers (5.1+5.2) en el Congres. I per ampliar els contactes de la Càtedra UNESCO de cara a la possible incorporació d’una Universitat del Japó i/o de Xina. Les ciutats objectiu dels contactes a tal efecte son Hefei (Xina) i Nakano (Japó). Ambdues ja estudiades.

Col·laboració amb la UIA o Unió Internacional dels Arquitectes.

13 – Setembre – Octubre / Preparació Materials Seminari Internacional: UIA + UNESCO + HABITAT

En desenvolupament dels resultats dels Tallers – Seminaris i la Participació en les reunions i/o congressos de perfil internacional (Mirar els punts 5.1, 5.2, 07 i 08) poden fer un salt de perfeccionament i de difusió dels resultats. El perfeccionament en base a dos plans. Un, la realització d’un tercer Seminari Internacional que es pot lligar al 2º de la Càtedra UNESCO (punt 04) per debatre les hipòtesis transversals i les propostes dels Tallers – Seminaris. Tot plegat de cara a definir millor la base de treball de la Càtedra de cara a la segona etapa. Aquest seminari està pensat per fer confluir a les institucions internacionals implicades en el títol de la mateixa: Ciutats Intermèdies – Urbanització i Desenvolupament. Pensem en la UIA, en UN/HABITAT, en la pròpia UNESCO i les organitzacions dels urbanistes i el altres professionals de la ciutat implicats en la matèria. Pensem també en invitar a 6 experts de relleu internacional. I tot plegat en el marc d’una reflexió acadèmica i professional compromesa. Aquest Seminari Internacional es faria a la UdL o Universitat de Lleida. Entre els mesos de setembre i d’octubre del 2010. Una vegada ja realitzats els tallers, seminaris i la edició del llibre i dels CD’s que serien la base de treball del mateix. Això permetria un treball previ dels experts i/o les institucions invitades. Unes 40 persones.

Col·laboració amb UIA + UNESCO + UN-HABITAT

14 – 20-23 Setembre / Congres Internacional de ISOCARP–AIU a UN-HABITAT (Nairobi – Kenya).

La presencia al Congres de la Associació Internacional dels Urbanistes o ISOCARP es estratègica, atès que es fa aquest any 2010 a la seu d’ HABITAT, dins del Complex Girigiri a Nairobi – Kenya. Dins de l’estratègia de la Càtedra UNESCO de fer visibles les nostres recerques a les institucions mundials que gestionen tots els processos de la urbanització i del desenvolupament. L’ hipòtesis ja en fase avançada de treball es portar les conclusions sobre “Plans Base de desenvolupament sostenible per ciutats intermèdies” ( del taller i del seminari del punt 5.1). Aquesta activitat suposaria la possibilitat de fer una reunió amb els nivells directius de UN-HABITAT a Nairobi. I a més a més amb altres organitzacions, acadèmiques i/o dels professionals de la ciutat per ampliar la col·laboració operativa de transferència de coneixements d’estudi i/o de propostes de millora de les ciutats de perfil medi en compliment dels OMD (Objectius del Mil·lenni).

Col·laboració amb l’Associació Internacional d’Urbanistes (AIU o ISOCARP) i UN-HABITAT

15 – Base Any 2010 / Estudis, Bibliografia i Bases de Dades sobre les ciutats intermèdies del mon.

La feina base de recerca i documentació de la Càtedra. Que en aquesta fase suposa posar en ordre els materials de les 114 ciutats estudiades a dia d’avui (vegeu l’ Annex 1). Així com de processar el conjunt de les altres 100 ciutats, en especial de l’Amèrica Llatina, dels estudis del Màster DUT – UPC que portarem al panel del Fòrum Urbà Mundial. Es una feina coordinada de les persones adscrites a la Càtedra i de col·laboració amb la coordinació del Màster enunciat. A més a més aquest any estem fent una recopilació bibliogràfica referida als estudis sobre ciutats i escales intermèdies. Tot plegat aquesta es una feina extra que merita pressupostar-la.

Col·laboració entre la UdL i la UPC-Master.

Total = 15 Activitats Bàsiques Programades

Lleida – Barcelona, 22 febrer de 2010